bảng f

bảng f

Barcelona đứng đầu Bảng F【bảng f】:Đêm qua (10/12 theo giờ Châu Âu) loạt trận thi đấu cuối cùng của v