CR7 đáp lại sự chào đón của fans bằng thái độ cau có, bỏ lên xe rời đi.

CR7 đáp lại sự chào đón của fans bằng thái độ cau có, bỏ lên xe rời đi.

Cristiano Ronaldo đã xách ba lô rời Old Trafford khi tiếng còi mãn

CR7 đáp lại sự chào đón của fans bằng thái độ cau có, bỏ lên xe rời đi.

CR7 đáp lại sự chào đón của fans bằng thái độ cau có, bỏ lên xe rời đi.

Cristiano Ronaldo đã xách ba lô rời Old Trafford khi tiếng còi mãn