cái đêm hôm ấy đêm gì

cái đêm hôm ấy đêm gì

“Ci đm hm ấy đm g”?【cái đêm hôm ấy đêm gì】:Rooney chống tay rời sân. Nhiều đồng đội của anh cúi đầu,