cristiano ronaldo jr.

Con trai Ronaldo ký hợp đồng với MU, được trao áo số 7【cristiano ronaldo jr.】:Ronaldo đầu quân cho M