da ki

DFL, VFF và VPF ký biên bản ghi nhớ phát triển bóng đá Việt Nam – tiếp tục hợp tác sâu rộng với Next