Đây! Chi tiết hợp đồng mới của Phil Foden với Man City

Đây! Chi tiết hợp đồng mới của Phil Foden với Man City

Man City sắp công bố một hợp đồng 6 năm mới cho Phil Foden, ở bản giao kèo mới mức lươn