gây war

gây war

Độ Tày gây war với QTV Gaming và team Nubboi【gây war】:​Phải nói tại Việt Nam, hiếm có cộng đồng nào