Nóng: Greenwood được tại ngoại

Nóng: Greenwood được tại ngoại

Chiều 2/2, cảnh sát vùng Greater Manchester xác nhận Mason Greenwood đã được tại ngoại trong lúc chờ