HLV Park Hang-seo: “Tôi không quan tâm thể hình của U20 Hàn Quốc”

HLV Park Hang-seo: “Tôi không quan tâm thể hình của U20 Hàn Quốc”

HLV Park Hang-seo nói: “Đây là cơ hội để thử nghiệm một số cầu thủ mới trong danh sách triệu tập, là