Những ngày “cách ly xã hội” của hội cầu thủ độc thân: Loanh quanh chỉ tập và ăn

Những ngày “cách ly xã hội” của hội cầu thủ độc thân: Loanh quanh chỉ tập và ăn

Với những anh chàng trong hội “chưa có gia đình”, việc chỉ tập và ăn có lẽ đã trở nên quen thuộc với