Haaland đưa ra yêu cầu đặc biệt trong hợp đồng với Man City

Haaland đưa ra yêu cầu đặc biệt trong hợp đồng với Man City

Erling Haaland được loan báo trên đường đến Man City, với điều khoản đặc biệt được chân sút Na Uy yê