Kết quả CLB Hà Nội 4-2 Viettel, Cúp tứ hùng: Ngoại binh tỏa sáng

Kết quả CLB Hà Nội 4-2 Viettel, Cúp tứ hùng: Ngoại binh tỏa sáng

18:40 DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU Trận mở màn Cúp Tứ hùng Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 trên