HLV U23 Timor Leste: "U23 Việt Nam quá quả cảm"

HLV U23 Timor Leste: "U23 Việt Nam quá quả cảm"

“Tôi xin gửi lời chúc mừng đến U23 Việt Nam. Họ đã thi đấu quá quả cảm dù thiếu người. Dù sao tôi vẫ