Sau khi bước vào mục tiêu, Wu Lei đã gầm lên đồng đội của mình và ôm lấy ISNG trong trò chơi bóng đá bất kể khoảng cách xã hội

Sau khi bước vào mục tiêu, Wu Lei đã gầm lên đồng đội và ôm đồng đội bất kể khoảng cách xã hội.