Morata hạnh phúc đón cặp sinh đôi đầu lòng

Morata hạnh phúc đón cặp sinh đôi đầu lòng

Cặp đôi “trai tài gái sắc” Alice Campello và Alvaro Morata đã lần đầu trở thành cha mẹ khi vợ tiền đ