Ngã ngửa siêu sao nhắm 7 HCV Olympic: “Truyền nhân” của Michael Phelps

Ngã ngửa siêu sao nhắm 7 HCV Olympic: “Truyền nhân” của Michael Phelps

Huyền thoại Michael Phelps đã giải nghệ nhưng tại Olympic 2021, tuyển bơi lội Mỹ đã c&