Nếu 232 ngày trước, truyền thuyết không bị bỏ lỡ vào World Cup.

Nếu truyền thuyết 232 ngày trước không bị bỏ lỡ vào World Cup, thì đó sẽ là Bồ Đào Nha.