Bị giam trong tù, Ronaldinho vẫn có ngày sinh nhật tuổi 40 cực đặc biệt

Bị giam trong tù, Ronaldinho vẫn có ngày sinh nhật tuổi 40 cực đặc biệt

Sau khi đội ngũ luật sư bất thành trong việc “giải cứu”, Ronaldinho đành phải đón sinh nh