CĐV trầy xước vì chen lấn, sân Thiên Trường khóa cổng gấp chống vỡ sân

CĐV trầy xước vì chen lấn, sân Thiên Trường khóa cổng gấp chống vỡ sân

Sân Thiên Trường với sức chứa hơn 2 vạn chỗ ngồi không còn một chỗ trống, thiết lập kỷ lục không chí