tokyo khong che

Chính thức: Olympic Tokyo diễn ra không khán giả【tokyo khong che】:Ngày 8/7, Bộ trưởng Olympic và Par