Phấn khích với chiến thắng, đội trưởng U23 Việt Nam đập tường gọi đồng đội đang cách ly sang ăn mừng

Phấn khích với chiến thắng, đội trưởng U23 Việt Nam đập tường gọi đồng đội đang cách ly sang ăn mừng

Trịnh Xuân Hoàng sang phòng Dụng Quang Nho “quẩy” cực sung (Nguồn: FBNV)Đội trưởng U23 Việt Nam Dụng