U.23 Việt Nam: Lạ lùng ‘thợ mở khóa’ Nhâm Mạnh Dũng

U.23 Việt Nam: Lạ lùng ‘thợ mở khóa’ Nhâm Mạnh Dũng

Nhâm Mạnh Dũng là một trong những cầu thủ có thể hình tốt nhất của U.23 Việt Nam, khi chiều cao 1 m