Voi tâm linh dự đoán Anh vs Đức: Tuyệt đối chính xác, đại sứ 'phải theo'

Voi tâm linh dự đoán Anh vs Đức: Tuyệt đối chính xác, đại sứ 'phải theo'

Cô voi Yashoda đã đoán đúng tất cả kết cục những trận đấu mà Đức đã trải qua ở Euro 2021 cho đến thờ