Tân HLV ĐT futsal Việt Nam Giustozzi Diego Raul: “Nếu đặt ra giới hạn, tôi đã ở nhà rồi”

Tân HLV ĐT futsal Việt Nam Giustozzi Diego Raul: “Nếu đặt ra giới hạn, tôi đã ở nhà rồi”

Trong thời gian qua, bóng đá futsal Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ. Đáng chú ý là những đ