HLV Park Hang-seo không cản nổi học trò đá quyết liệt dù đã “cấm xoạc bóng” sau sự cố chấn thương

HLV Park Hang-seo không cản nổi học trò đá quyết liệt dù đã “cấm xoạc bóng” sau sự cố chấn thương

Buổi đấu tập diễn ra vào chiều 24/8 được mở cửa toàn bộ thời gian cho báo chí tác nghiệp. Chính vì v